Knip altijd eerst de pleister, maak de wond klaar om de pleister er op te plakken en handel veilig. Vermijd contact met bloed, gebruik handschoenen en haal er altijd een dokter bij als je twijfelt of als de bloeding niet stopt.

Er worden op de pleisterkaart een zestal speciale technieken vermeld:

  1. een pleister over de vingertop plakken
  2. een pleister over een knokkel plakken
  3. een pleister over een vingergewricht plakken
  4. een pleister over een duimgewricht plakken
  5. een pleister rondom een vinger plakken
  6. een pleister tussen de vingers plakken
  7. een pleister over de neus plakken

De pleisterkaart die ik op deze pagina heb staan is van www.ikehbo.nl en is vrij te downloaden en te gebruiken.

Klik hier om de pleisterkaart als pdf te downloaden.

Pleisterkaart