Richtlijnen voor verlenging diploma

 Je Oranje Kruis EHBO is twee jaar geldig. De einddatum staat op je diploma.
Om voor verlenging van het diploma in aanmerking te komen, moeten alle eerder behaalde competenties binnen die twee jaar opnieuw beoordeeld worden door de instructeur.
In de acht door ons aangeboden herhalingslessen per kalenderjaar komen deze competenties minimaal een keer aan de orde. Je hebt dus twee keer de mogelijkheid om ze te behalen.
De competenties die behoren bij (kinder)Reanimatie + gebruik AED dienen jaarlijks afgetekend te worden. Dus minimaal twee keer in de twee jaar dat je diploma geldig is
In onze beveiligde ledenomgeving kan ieder lid zien hoe hij/zij ervoor staat.

Leden die ook in het bezit zijn van een BHV certificaat, kunnen als ze een verklaring van die BHV-opleider kunnen overleggen met daarop de behaalde competenties,
deze competenties ook bij ons als behaald laten registreren.
Wij verwachten wel van jou als lid van onze vereniging dat je regelmatig onze herhalingslessen bezoekt.

Niet alle competenties behaald:
In speciale gevallen kan men een toets afleggen, om alsnog het diploma verlengd te krijgen. Het is echter niet de doelstelling van de vereniging om toets orgaan te worden.
Aan deze toets(en) zijn extra kosten verbonden!
In bijzondere gevallen beslist het bestuur samen met de instructeur (langdurig ziek, ongeval e.d.)

Leden zonder diploma:
We kennen binnen onze vereniging ook leden die geen geldig diploma (meer) hebben.
Zij zijn uitgezonderd van bovengenoemde richtlijnen. Betekent echter wel dat zij niet ingezet kunnen worden bij evenementen.