Ook voor onze vereniging zijn er openbare officiele documenten.

STATUTEN
Onze oudste documenten zijn onze statuten. Voor het laatst opgemaakt op 06-07-1979.
In verband met de WTRB zullen wij binnen vijf jaar deze statuten moeten aanpassen.
Bekijk hier onze statuten.

HUISHOUDELIJK REGELMENT
Dan is er ook het huishoudelijk reglement. Van dit laatste geen officiele documenten kunnen vinden, wel een concept. Dit zal uiterlijk op de Algemene ledenvergadering van 2023 besproken worden.
Ons concept huishoudelijk reglement is binnenkort te lezen op de website

PRIVACY PROTOCOL
De basis van deze regels vinden hun oorsprong in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016.
Het doel van deze wet is om personen meer controle te geven over hun eigen gegevens en treedt in werking op 25 mei 2018.

EHBO vereniging Ulestraten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
We willen heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
In het privacy protocol zijn de regels beschreven over het vastleggen van de gegevens van de leden van EHBO vereniging Ulestraten en voor welke doeleinden deze gegevens door het bestuur van de EHBO vereniging Ulestraten worden gebruikt.
Bekijk hier ons Privacy Protocol

VERZEKERINGEN
Al onze gediplomeerde EHBO-ers zijn door hun diploma verzekerd via het Oranje Kruis en ook via EHBO Limburg voor aansprakelijkheid en ongevallen.
Bekijk hier de verzekeringsvoorwaarden van EHBO Limburg en bericht van het Oranje Kruis.