In verband met de Coronarichtlijnen kunnen wij slechts beperkt mensen inzetten. Binnen de EHBO staat veiligheid altijd voorop en onze mensen hebben geen beschermingsmiddelen.

Eerste Hulpverlening bij evenementen

Aanwezigheid van gediplomeerde EHBO'ers (plus materiaal) is voor veel evenementen een verplichting, voor andere evenementen zeer aan te raden. Regelmatig ontvangen wij verzoeken om assistentie bij evenementen zoals sporttoernooien, verenigingsfeesten en wandeltochten.

In verband met het beperkt aantal beschikbare vrijwilligers, kunnen we alleen aanvragen uit en voor de Gemeente Meerssen in behandeling nemen en zijn aanvragen voor doordeweekse dagen beperkt in te vullen.

VOORWAARDENEVENEMENTEN-AANVRAAG

Om goede Eerste Hulp te kunnen verlenen dient u te zorgen voor:

  • Een rustige, makkelijk te bereiken plek (denk hierbij aan een kleed/-verzorgingsruimte, vergaderzaal) met een tafel en stoelen waar de EHBO’ers hun materialen kunnen neerzetten en waar slachtoffers met kleine verwondingen kunnen worden behandeld.
    Wanneer het evenement zich buiten afspeelt dan dient deze plek een overkapping te hebben (een tent, of iets dergelijks)

  • Deze plek moet wel goed zichtbaar zijn vanaf de plek waar het evenement wordt gehouden.

  • Koffie, thee, frisdrank voor de hulpverleners, en wanneer het evenement meer dan 3 uur duurt dan dient u voor een maaltijd te zorgen.


Het uurtarief per EHBO'er is € 6,00 (per uur) tussen 08:00–24:00 uur en €10,00 (per uur) tussen 24:00–08:00 uur. Ook de kosten van de gebruikte materialen zullen wij in rekening brengen.

Om evenementen-hulpverlening aan te vragen, verzoeken wij u een aanvraagformulier in te vullen.

U kunt hier het aanvraagformulier downloaden: aanvraagformulier

Dit formulier dient uiterlijk 12 weken voor aanvang van het evenement in ons bezit te zijn. Onze zomervakantie (Juli en Augustus) wordt niet meegerekend. Stel u heeft EHBO'ers nodig in de laatste week van augustus, dan dient de aanvraag minimaal 12 weken vóór 1 juli bij ons binnen te zijn.

Let op: Aanvragen die later binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen.

Het ingevulde formulier inscannen en mailen naar

Wij nemen, nadat wij het formulier hebben ontvangen, contact met u op. Minimaal 4 weken voor aanvang van het evenement krijgt u van ons bericht of wij EHBO'ers bij u kunnen inzetten. Zo ja dan ontvangt u van ons een bevestiging met een kostenraming.
Na de inzet ontvangt u een declaratie. Wij verzoeken u deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

De EHBO Vereniging Ulestraten is afhankelijk van de bereidwilligheid van haar vrijwilligers, hierdoor is het mogelijk dat een aanvraag niet gehonoreerd kan worden indien de EHBO Vereniging Ulestraten hiervoor geen hulpverleners kan vinden, ondanks dat de aanvraag tijdig is ingediend.