Lidmaatschap EHBO vereniging Ulestraten


Contributie 2021: € 17,50

De contributie is per jaar en te voldoen vóór de maand april van het betreffende jaar.

Wat kun je hiervoor verwachten:
- dat je kunt deelnemen aan onze oefenavonden en lezingen
- oefenen met de AED (Automatische Externe Defibrillator)
- wij betalen de contributie van de Bond
- wij betalen de kosten van de verlenging van uw diploma
- wij verzorgen de aanvraag van de verlenging van uw diploma
- dat u WA-verzekerd bent bij hulpverlening
- een attentie bij jubileum

Mocht je als lid helaas overwegen om het lidmaatschap op te zeggen, dan wijzen wij je erop dat de opzegging vóór 1 december schriftelijk bij ons binnen dient te zijn. Daarna zijn wij genoodzaakt jou de contributie voor het volgende jaar in rekening te brengen, omdat wij onder meer voor jou jaarlijks een bedrag aan EHBO Limburg afdragen en mogelijk reeds een verlenging van het diploma hebben aangevraagd.
Tussentijds schriftelijk opzeggen is uiteraard ook mogelijk. Er wordt echter geen contributie teruggestort.

Richtlijnen voor verlenging diploma

Je EHBO eenheidsdiploma is 2 jaar geldig.
Om voor verlenging van het diploma in aanmerking te komen, moeten alle behaalde competenties binnen die twee jaar opnieuw beoordeeld worden door de instructeur.                                                                 

In de acht door ons aangeboden herhalingslessen komen deze competenties minimaal 1x per twee jaar aan de orde.

De competentie Reanimatie + AED dient jaarlijks afgetekend te worden.

Wij verwachten van jou als lid van onze vereniging dat je regelmatig onze oefenavonden bezoekt.

Mensen die ook in het bezit zijn van een BHV certificaat, kunnen als ze een verklaring van die opleider kunnen overleggen met daarop de behaalde competenties, deze competenties ook bij ons als behaald laten registreren.

Niet alle competenties behaald:
In speciale gevallen kan men een toets afleggen, om alsnog het diploma verlengd te krijgen. Het is echter niet de doelstelling van de vereniging om toets orgaan te worden.
Aan deze toets(en) zijn extra kosten verbonden.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur. (langdurig ziek, ongeval e.d.)