HBO vereniging Ulestraten

Begin 1962 werd op initiatief van enige inwoners van Ulestraten, in bezit van een EHBO diploma en lid van de EHBO afd. Meerssen, het idee geopperd om in Ulestraten een EHBO afd. op te richten. In samenspraak met afd. Meerssen, werd het medio 1962 een feit en de afd. Ulestraten was geboren, met 19 leden werd de oprichtingsvergadering georganiseerd. Er werd een bestuur gekozen en de EHBO afd. Ulestraten was van nu af officieel.
Om het leden aantal te vergroten was het noodzakelijk om cursussen te organiseren, deze cursussen worden regelmatig bij voldoende deelname gegeven en men ontvangt een diploma dat 2 jaar geldig is. Met voldoende herhalingslessen wordt dit diploma  automatisch verlengd. Voor het afleggen van een examen moet men de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
In 1967 werd gestart met een EHBO jeugd cursus “A” als experiment, dit werd een groot succes zodat dit een jaarlijks terugkerende opleiding werd voor de jeugd van de 6de klas (latere groep 8).
De reanimatie deed zijn opkomst. Hiervoor was veel interesse en er werd door de afdeling gehoor gegeven aan de wens van onze leden om deze cursus te organiseren. Vele leden maakten en maken nog steeds gebruik van de opleiding. De laatste jaren werd  het uitgebreid met moderne techniek, zoals het werken met de AED (Automatische Externe Defibrillator) Wij als EHBO vereniging bieden ook hiervoor een theoretische en praktische opleiding.
Wedstrijden op EHBO gebied zijn er jaarlijks op Limburgs- en Landelijk niveau, door EHBO Ulestraten werd hieraan regelmatig deelgenomen wat als resultaat opleverde een Limburgs kampioenschap en een derde plaats op Landelijke niveau. De laatste tijd werd de animo voor deze wedstrijden steeds minder daartegen nam de interesse voor buitenoefeningen steeds meer toe. Deze oefeningen vinden soms plaats in samenwerking met brandweer.
In 1973 werd de EHBO afd. Ulestraten veranderd in EHBO vereniging “ULESTRATEN” door Koninklijke Goedkeuring van de statuten door Hare Majesteit Koningin Juliana.

Begin 2021 telt onze vereniging 33 leden.

De vereniging is aangesloten bij EHBO Limburg

Het “verenigingslokaal” van onze vereniging is het Gemeenschapshuis in Schimmert.
Oranjeplein 10, 6333 BD Schimmert.

Onze “vaste” oefenavond is de 2de maandag van de maand. Hiervan kan worden afgeweken als dit een feestdag is, dus raadpleeg altijd onze agenda.
De herhalingslessen beginnen om 20.00 uur en duren  1,5 tot 2 uur.